26 Jun 2010

LAPORAN KAJIAN LAPANGAN DI
SUNGAI KINTA ,PERAK.
oleh
River Rangers SMJK Poi Lam, Ipoh

Keterangan Mengenai Lokasi

Nama Lokasi : Sungai Kinta
Tarikh :26/06/2010
Masa : 8.30 pagi
Cuaca : Cerah
( Hujan turun dalam 24 jam yang lepas )

Pemerhatian Fizikal

Kategori 1 ( Penggunaan tanah )
Digunakan untuk kegiatan komersil,rekreasi dan perumahan-5 markah

Kategori 2 ( Sampah-sarap )

Banyak sampah dibuang seperti plastik dan tin,atau banyak pertumbuhan alga-3 markah

Kategori 3 ( Paip dan Longkang )
Terdapat beberapa paip atau terusan -2 markah

Kategori 4 ( Struktur tambahan/Pengubahsuaian )
Terdapat beberapa struktur tambahan atau beberapa perubahan pengairan sungai seperti jambatan jalan kaki- 4 markah

Kategori 5 ( Bau )
Bau yang sangat sedikit,mungkin disebabkan oleh pereputan semulajadi- 8 markah

Kategori 6 ( Keadaan air )
Sedikit warna dan bahan terampai-6 markah

Kategori 7 ( Tumbuh - tumbuhan )
Campuran tumbuhan semulajadi, banyak kawasan diterangkan dan lapang - 6 markah

Kategori 8 ( Haiwan Bertulang Belakang )
Ikan-ikan kecil - 4 markah

Kategori 9 ( Suara Air )
Bertakung,tetap dan cetek-1 markah

Pemerhatian Kimia

1. pH - 7
2. Phosphate - 1 ppm
3. Nitrate - 5 ppm
4. Turbidity - 40 STU
5. DO - 4 ppm
6. DO selapas 5 hari - 0ppm
7. Temperature (up-stream) - 26
8. Temperature (down-stream) - 26

KEPUTUSAN KUALITI AIR SUNGAI KINTA = 39 (Kelas 3)